W dzisiejszym świecie prawie każdy zespół IT pracuje w Scrumie. Ten framework wydaje się być tak dobrze znany, że nie powinno być wątpliwości, jakie są obowiązki poszczególnych członków zespołu podczas sprintu. Mam jednak wrażenie, że za mało mówi się o roli UX designera w tym procesie, który oczywiście jest częścią zespołu developerskiego, ale pracuje… trochę inaczej. Ten artykuł jest dedykowany Product managerom, Product ownerom, a także projektantom UX, którzy chcą usprawnić niektóre procesy w swojej firmie.

UX pracuje tylko nad rzeczami związanymi wyłącznie z bieżącym sprintem

Po pierwsze, podczas bieżącego sprintu projektanci UX muszą wspierać cały zespół programistów, ale także iterują i dostarczają projekty na następny sprint. Co więcej, wymyślają, prototypują i testują rzeczy na kolejne sprinty. Projektanci UX powinni rozumieć potrzeby biznesowe i badać problemy użytkowników. Ściśle współpracując z właścicielem produktu, myślą oni o przyszłości produktu.

Działania UX designera podczas trwania sprintu
Działania UX designera podczas trwania sprintu

Działania UX powinny być uwzględnione w backlogu

Przedstawione powyżej działania często nie pokrywają się z aktualnym celem sprintu. Trudno też oszacować czas na niektóre zadania, zwłaszcza te związane z badaniami. Można zgadywać, jak długo potrwa faza badań, ale zespół powinien być przygotowany na to, że może się ona wydłużyć z powodu nieoczekiwanych wyników. Dlatego też niektórzy zastanawiają się, czy zadania UX powinny znajdować się w backlogu. Odpowiedź brzmi – tak. Nawet jeśli UX designerzy będą pracować głównie nad innymi zadaniami niż reszta zespołu – są częścią zespołu. Pokazywanie ich pracy pozwala programistom zrozumieć ich obowiązki i wspiera dialog między różnymi rolami. Co więcej, zadania UX można estymować na podstawie rozmiarów t-shirtów, a nie np. punktów za poszczególne historyjki użytkownika.

Estymacja czasu pracy za pomocą rozmiarów t-shirtów
Estymacja czasu pracy za pomocą rozmiarów t-shirtów

Projektanci UX powinni brać udział w wydarzeniach scrumowych

Każdy sprint składa się z: planowania sprintu, codziennych spotkań, refinementów, rewiew i retrospektywy.

Podczas planowania sprintu projektant UX wspiera właściciela produktu, przeprowadzając wszystkich członków zespołu przez makiety UI i odpowiadając na szczegółowe pytania dotyczące projektów. Jeśli podczas planowania sprintu nie ma czasu na omówienie elementów pracy związanych z UX, Product owner i Projektant UX mogą to zrobić na dedykowanym spotkaniu.

Codzienny standup powinien przebiegać tak samo, jak w przypadku innych ról. Na tych spotkaniach projektant UX może odpowiedzieć na pytania: Co zrobiłem wczoraj? Nad czym będę dzisiaj pracować? Czy coś mnie blokuje?

Jeśli chodzi o refinement, projektanci UX powinni upewnić się, że zespół rozumie, co ma zostać opracowane (na następny sprint). Razem z PO muszą sprawdzić, czy kryteria akceptacji obejmują wymagania UX (na następny sprint). Mogą również omawiać problemy z zespołem, prezentować makiety i koncepcje UI (na przyszłe sprinty) oraz oferować szkicowanie lub inne techniki, które mogą pomóc zespołowi wspólnie rozwiązywać bieżące problemy podczas spotkania.

Podczas review projektant UX wspiera Product owera w prezentacji wykonanej pracy. Może też zaprezentować wyniki testów i spostrzeżenia skoncentrowane na użytkowniku. Jeśli czas pozwoli, projektant UX może uzyskać informacje zwrotne od interesariuszy i zespołu, prezentując makiety UI i koncepcje na kolejny sprint.

Retrospective powinno być też stałym elementem w kalendarzu każdego z członków zespołu deweloperskiego. Projektanci mogą przekazywać informacje zwrotne o sytuacjach, w których nie otrzymali potrzebynych informacji lub wystarczającej ilości czasu na odpowiednie zaprojektowanie czegoś, a także o błędach implementacyjnych lub nieporozumieniach z programistami itp.

Podsumowanie

  • Projektanci UX powinni brać udział w wydarzeniach scrumowych.
  • Projektanci UX są częścią zespołu developerskiego, więc powinni być traktowani jak członkowie zespołu. Powinni uczestniczyć w regularnych spotkaniach.
  • Zadania UX powinny być uwzględnione w backlogu i widoczne dla każdego członka zespołu.
  • Warto oszacowywać zadania UX.
  • Projektanci UX powinni mieć jasną wizję tego, co jest planowane na przyszłość. Ich działania w bieżącym sprincie wykraczają poza to, co znane.

Sprawdź podlinkowany artykuł, jeżeli chcesz dowiedzieć się jak zastosować UX podczas przepisywania istniejącej aplikacji.