Design thinking (myślenie projektowe) to uniwersalna metodologia rozwiązywania problemów. Nie jest zarezerwowana wyłącznie dla projektantów. Może być stosowana przez osoby z różnych środowisk i zawodów, aby stawić czoła szerokiemu zakresowi wyzwań. W dzisiejszym artykule chciałam wytłumaczyć Wam, czym tak naprawdę jest design thinking i jak można go wykorzystać do rozwiązywania codziennych problemów.

Design thinking koncentruje się na zrozumieniu potrzeb użytkowników, kwestionowaniu założeń i iterowaniu pomysłów w celu stworzenia innowacyjnych rozwiązań. Zwykle obejmuje następujące kluczowe etapy: empatyzacja, definiowanie problemu, ideacja (generowanie pomysłów), prototypowanie, testowanie i iterowanie.

Empatyzacja

Na etapie empatyzacji celem jest głębokie zrozumienie potrzeb i doświadczeń użytkowników. Często wiąże się to z przeprowadzaniem wywiadów, obserwacji i stosowaniem wszelkich metod, mających na celu uzyskanie wglądu w perspektywę i wyzwania osób których dotyczy dany temat.

Definiowanie problemu

Na etapie definiowania informacje zebrane na etapie empatyhacji są analizowane i syntetyzowane w celu zdefiniowania podstawowego wyzwania lub problemu. Powinien on być konkretny, możliwy do rozwiązania i skoncentrowany na potrzebach użytkowników.

Ideacja

Ideacja to proces twórczy, podczas którego generowane są różnorodne pomysły w celu rozwiązania określonego problemu. Sesje burzy mózgów, mapy myśli itp. służą zachęceniu do opracowania szerokiej gamy potencjalnych rozwiązań bez natychmiastowej oceny i osądu.

Prototypowanie

Prototypowanie polega na zwizualizaowaniu pomysłów wygenerowanych w fazie ideacji. Prototypy mogą przybierać różne formy, takie jak szkice, czy nawet modele fizyczne.

Testowanie

Na etapie testowania prototypy prezentowane są użytkownikom końcowym w celu uzyskania informacji zwrotnej. Ta informacja zwrotna jest kluczowa dla zrozumienia, w jakim stopniu proponowane rozwiązania odpowiadają ich potrzebom i zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy. Testowanie pozwala na weryfikację lub udoskonalenie pomysłów.

Iterowanie

Proces myślenia projektowego ma charakter iteracyjny, co oznacza, że często obejmuje powtarzanie kolejnych etapów w oparciu o otrzymane informacje zwrotne. Iteracja pozwala na ciągłe doskonalenie i udoskonalanie pomysłów, prowadząc do bardziej efektywnych i skoncentrowanych na użytkowniku rozwiązań.

A teraz rozwiążmy Twój problem w pracy – jesteś właścicielem firmy, który chce zweryfikować i ulepszyć jakiś proces. Rozpocznij od zrozumienia doświadczeń pracowników zaangażowanych w ten proces. Porozmawiaj z nimi, aby zebrać ich spostrzeżenia i sugestie dotyczące ulepszeń. Zdefiniuj problem. Określ konkretne cele. Generuj pomysły. Zorganizuj sesje burzy mózgów z odpowiednimi interesariuszami, aby wygenerować różnorodne koncepcje na ulepszenie danego procesu. Zachęcaj do kreatywności i odkrywaj zarówno stopniowe, jak i radykalne zmiany. Stwórz prototyp proponowanych zmian procesowych. Może mieć formę map przebiegu nowych procedur. Prototypowanie pozwala na namacalne przedstawienie proponowanych zmian, co ułatwia komunikację. Przetestuj rozwiązanie poprzez wdrożenie prototypu w kontrolowanym środowisku lub jako projekt pilotażowy. Monitoruj rezultaty i zbieraj opinie od pracowników zaangażowanych w proces. Oceń, czy zmiany miały pozytywny wpływ na wydajność, komunikację lub inne istotne wskaźniki. Testowanie pozwala na realistyczną ocenę proponowanych usprawnień. W oparciu o opinie i wyniki wykonaj iterację procesów. Jeśli pewne aspekty prototypu odniosły sukces, rozważ zwiększenie ich skali. Jeśli potrzebne są ulepszenia, wprowadź poprawki i przejdź przez kolejną iterację. Iteracyjny charakter myślenia projektowego zapewnia, że zmiany są stale udoskonalane w oparciu o opinie ze świata rzeczywistego. Mierz ich wpływ poprzez ustalenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Posiadanie mierzalnych wskaźników pomaga w obiektywnej ocenie powodzenia zmian. W całym procesie myślenia projektowego dokumentuj zdobyte spostrzeżenia. Dokumentacja ta jest cenna do wykorzystania w przyszłości i pomaga w tworzeniu kultury ciągłego doskonalenia w organizacji.

Jesteś także właścicielem domu, w którym w kuchni cieknie kran. Jesteś więc użytkownikiem – mieszkańcem, który doświadcza wycieku. Prawdopodobnie nie musisz nawet zastanawiać się, jak bardzo wpływa to na Twoje codzienne życie i jakie powoduje niedogodności. Zastanów się jeszcze nad wpływem danej sytuacji na innych domowników. Napewno jesteś już przekonany, że problem z kranem wymaga naprawy. Czy możesz samodzielnie ocenić, czym jest on spowodowany ? Zużytą podkładką, luźnym połączeniem, czy też z innym czynnikiem? Przemyśl możliwe rozwiązania. Czy jesteś w stanie samodzielnie naprawić ten kran? Weź pod uwagę krótkoterminowe i długoterminowe ulepszenia. Jeśli zdecydujesz się naprawić kran samodzielnie, stwórz proste prototypy swoich pomysłów. Na przykład, jeśli podejrzewasz, że podkładka jest zużyta, spróbuj ją wymienić. Jeśli uważasz, że połączenie jest luźne, poeksperymentuj z jego dokręceniem. Czy wyciek ustał, czy się zmniejszył? Co sprawdziło się dobrze, a co wymaga poprawy? Przetestuj różne rozwiązania, aby wybrać najskuteczniejsze. Jeśli wyciek nie ustąpi, rozważ alternatywne podejście. Proces iteracyjny pozwala udoskonalić rozwiązanie, aż do całkowitego rozwiązania problemu.

Pamiętaj, że design thinking nie ogranicza się do projektów na dużą skalę i profesjonalnych projektantów. To sposób myślenia i podejście do rozwiązywania problemów, które można zastosować do codziennych wyzwań, takich jak naprawa cieknącego kranu, aby znaleźć skuteczne i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie.

Przykład z kranem w kuchni nie jest najbardziej błyskotliwy 🙂 W dzisiejszych czasach większość ludzi zadzwoni do hydraulika. Ale mam nadzieję, że go zapamiętasz.

Zapraszam również do przeczytania mojego artykułu: „Co jest warte więcej – użyteczność czy design?”.