Przepisywanie aplikacji prędzej czy później staje się rzeczą nieuniknioną. Interesariusze często są przekonani, że jeśli chodzi o stronę wizualną, najlepiej skopiować istniejące rozwiązanie jeden do jednego. Jednak nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie – mając na pokładzie projektanta UX warto wykorzystać jego wiedzę i  przeprowadzić proces przepisywania aplikacji  według pewnych zasad. Poniżej chciałam przedstawić kilka z nich.

1. Projektanci UX powinni rozumieć cele biznesowe, a interesariusze powinni być otwarci na zrozumienie UX designerów

Niezwykle ważne jest, aby UX designer był zaangażowany w proces przepisywania aplikacji od początku. Projektanci UX powinni być zaangażowani w dyskusje z interesariuszami, ponieważ muszą oni zrozumieć ich punkt widzenia. Na tym etapie ważne jest, aby strona biznesowa była również świadoma wagi UX designu oraz tego, że aby stworzyć dobry UX, projektanci muszą rozmawiać z użytkownikami. Muszą więc uzgodnić wspólne cele i zaplanować zadania, również te związane z badaniami użyteczności.

2. Obecni użytkownicy aplikacji to skarb

Przepisanie aplikacji to idealny moment na zastanowienie się, czy wszystko jest w porządku z obecnym rozwiązaniem. I uwierz mi, zawsze może być lepiej. Jak zrobić to najlepiej? Pytając użytkowników! Wywiady, przeprowadzanie ankiet, dyskusje w grupach fokusowych – to rzeczy, które pokazują rzeczywisty stan rzeczy. Projektanci UX powinni badać wymagania, potrzeby, motywacje i cele użytkowników – szczególnie skupiając się na tak zwanych pain points (punktach bolesnych)!

Opinie użytkowników mogą również pokazać, w co warto zainwestować, a które funkcjonalności to tylko strata pieniędzy.

3. Ważne jest przeprowadzenie audytu UX

Aby w pełni wykorzystać możliwości projektanta UX, dobrze jest również skorzystać z jego wiedzy eksperckiej. Przydatne metody do przeprowadzenia audytu UX to np. Cognitive Walkthrough, Content Audit, Accessibility Review. Projektanci UX powinni również zapytać ekspertów, którzy stworzyli istniejącą aplikację o jej obecne funkcje i decyzje projektowe. Wykonanie analiza konkurencji również wydaje się być cenne na tym etapie.

4. Badania należy podsumować

W poprzednich krokach zapewne zostanie zebranych wiele danych. Aby mieć ich pełny ogląd i móc przetworzyć je na konkretne pomysły i rozwiązania, trzeba je jakoś podsumować. Dane mogą być również wykorzystywane do tworzenia User Journeys (ścieżek użytkowników), User Flows (przepływów użytkowników), person i innych spostrzeżeń.

5. Musi odbyć się wspólna dyskusja

Po fazie badawczej należy przedstawić wyniki, co zawsze wywołuje dyskusję między stroną biznesową a projektantem. Ważne jest, aby doszli do konsensusu i porozumienia co do przyszłych kroków UX/UI.

6. Jeśli potrzebny jest redesign (przeprojektowanie)

Każdy redesign powinien zaczynać się od szkiców, makiet lo-fi, map inspiracji itp. i być przeplatany informacjami zwrotnymi od członków zespołu i interesariuszy. Dopiero po zatwierdzeniu szkiców niskopoziomowych można rozpocząć prace o wyższej szczegółowości. Niezwykle ważne są również konsultacje z deweloperami na temat wszelkich ograniczeń technicznych.

Projektanci powinni być przygotowani do tworzenia wielu iteracji projektu i zbierania informacji zwrotnych od użytkowników i interesariuszy na każdym etapie procesu. Pomoże to sprawić, że przepisywanie aplikacji przyniesie wspaniałe owoce – produkt końcowy będzie dobrze zaprojektowany, łatwy w użyciu oraz, że będzie spełniać potrzeby zarówno firmy, jak i użytkowników końcowych.

7. Bądź świadomy wagi UX writingu

Niestety UX writing (pisanie UX – tworzenie wysoce użytecznych treści z myślą o wygodzie użytkownika) jest często zapominane lub pomijane. To błąd, ponieważ tekst w aplikacji może znacząco wpłynąć na wrażenia użytkownika. Źle napisany lub mylący tekst może prowadzić do frustracji, dezorientacji, a ostatecznie do porzucenia aplikacji przez użytkowników. Projektant UX powinien sprawdzić czy wszystko jest dla nich zrozumiałe.

8. Nie zapomnij o testach użyteczności

Przepisywanie aplikacji to świetna okazja do przeprowadzenia testów użyteczności. Pamiętaj, że testowanie może odbywać się nie tylko na wdrożonym rozwiązaniu. Im szybciej zorientujesz się, że coś jest nie tak, tym niższe będą poniesione koszty. Walidację projektu z użytkownikami można przeprowadzić na nie tylko na interaktywnych makietach – prototypach, ale nawet na statycznych wydrukach makiet. Ważne jest tylko uzyskanie odpowiedzi na pytania: Czy przepływ jest zrozumiały dla użytkownika? Czy użytkownicy końcowi wiedzą, jak z nim wchodzić w interakcje? Czy zapewnia pożądane rozwiązanie problemów użytkownika? Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań jest negatywna – powinniśmy cofnąć się o kilka kroków i dokonać ponownej oceny.

Podsumowanie

1. Niezbędne jest wzajemne zrozumienie pomiędzy stroną biznesową a projektantem.

2. Nigdy nie zakładaj, że wiesz, co użytkownicy myślą o istniejącym rozwiązaniu. Powinni mieć możliwość mówienia w swoim imieniu.

3. Wprowadź badania i wykorzystaj wiedzę ekspercką projektanta UX.

4. Zacznij od szkiców niskiego poziomu, zadbaj o kulturę informacji zwrotnej, iteruj i testuj.

I pamiętaj, że kopiowanie nigdy nie jest najlepszym rozwiązaniem. Świat się zmienia, a Twoja aplikacja zawsze może być jeszcze lepsza.

Ten artykuł przygotowałam przy wsparciu mojej UX-owej koleżanki – Soni Brych.

Sprawdź podlinkowany artykuł, jeżeli chcesz dowiedzieć się dlaczego projektanci UX powinni być włączeni do projektu od początku.