Nie chciałabym zanudzać Cię teorią czym jest projektowanie UX. Zakładam, że jeśli trafiłeś/łaś na ten artykuł, to coś już o nim wiesz. Zamiast tego pozwól, że przedstawię Ci zalety rozpoczęcia współpracy z UX designerem na jak najwcześniejszym etapie pracy nad aplikacją – czyli od samego początku.

1. Projektanci UX dbają o świadomość UX

Niezwykle ważne jest, aby wszyscy, a zwłaszcza strona biznesowa, byli świadomi znaczenia projektowania UX i tego, że aby stworzyć dobry UX, projektanci muszą rozmawiać z użytkownikami. Kto wyjaśni im to lepiej niż sami UX designerzy? Mogą oni opowiedzieć interesariuszom o sile UX i przekonać interesariuszy, o jego istocie. Efektem finalnym powinno być uzgodnienie wspólnych celów i zaplanowanie zadań, również tych związane z badaniami.

Co więcej, dzięki budowaniu świadomości UX zbudujemy bardziej zaangażowany zespół programistów, któremu będzie przyświecało poczucie misji i poczucie rozwiązywania realnych problemów.

2. Projektanci UX zadają pytania

Projektanci UX znajdą potencjalnych użytkowników Twojej aplikacji i porozmawiają z nimi. Zbadają ich wymagania, potrzeby, motywacje, cele. Jest to możliwe na wiele różnych sposobów i nie zawsze wymaga ogromnego nakładu pracy (oraz pieniędzy) np. poprzez przeprowadzenie ankiet internetowych. Nie obawiaj się jednak zainwestować w ten proces więcej. Warto już na początkowym etapie sprawdzić, czy istnieje realne zainteresowanie produktem, o którym myślisz.

3. Projektanci UX badają rynek

Przygotowanie analizy konkurencji może pomóc Twojej firmie zidentyfikować potencjalne możliwości rozwoju. Analizując istniejące już aplikacje projektant UX definiuje ich braki, czy jest miejsca, które wymagają ulepszenia. Na tej podstawie ławiej jest opracować bardziej innowacyjny, konkurencyjny produkt, który lepiej spełnia potrzeby użytkowników = oferuje im nową propozycję wartości.

Dzięki analizie konkurencji projektanci UX mogą również uczyć się dobrych wzorców projektowych na podstawie już zainmlementowanych rozwiązań, jak i unikać powielania błędów. Konkurenci mogli już wdrożyć udane rozwiązania projektowe lub wzorce UX, którymi warto się inspirować. Studiując projekty, mogą uzyskać wgląd w to, co się sprawdza i zastosować podobne rozwiązania w Twojej aplikacji. Z drugiej strony mogą również zidentyfikować problemy z użytecznością, których Twoja aplikacja powinna unikać. Ucząc się na błędach konkurancji, możesz uniknąć frustracji użytkowników spowodowanej podobnymi problemami.

4. Projektanci UX weryfikują wymagania biznesowe za pomocą wiedzy uzyskanej od użytkowników i badań

Efektem pracy UX designera jest pozyskanie informacji, które mogą pomóc uzasadnić decyzje biznesowe, pobudzić innowacje i umożliwić stworzenie zorientowanej na użytkownika aplikacji, wyróżniającej się na tle konkurencji. Aby tak się jednak stało, ważne jest, aby stworzyć kompleksowe zrozumienie potrzeb użytkowników, preferencji i dynamiki rynku. I zmienić kierunek, jeśli okaże się, że początkowe założenia były błędne. Żeby to szybko wyłapać, projektanci powinni być zaangażowani w dyskusje z biznesem, ponieważ muszą zrozumieć ich punkt widzenia i wyznaczone przez nich priorytety. Projektanci UX muszą znać założenia biznesowe. Od początku.

5. Projektant UX testuje i iteruje

A te testy i iteracje są szybsze (i tym samym mniej kosztowne) niż wprowadzanie poprawek do już gotowego rozwiązania. Projektanci UX mogą zacząć od szkiców i makiet lo-fi, uzyskać informacje zwrotne od członków zespołu, biznesu i użytkowników oraz na bieżaco poprawić wcześniejsze założenia. Przygotowanie prototypów w większości przypadków jest również szybsze i tańsze niż praca na kodzie.

W tej fazie projektowej UX powinien posiadać odpowiedzi na pytania: Czy proces jest zrozumiały dla użytkownika? Czy użytkownicy końcowi wiedzą, jak korzystać z aplikacji? Czy problem użytkowników zostanie dzięki niej rozwiązany? Jeśli nie, wciąż mają szansę poprawić projekt. Może to trwać do momentu, gdy informacje zwrotne od wszystkich interesariuszy będą satysfakcjonujące.

Podsumowanie

  1. Zaangażowanie projektantów UX w prace nad nowo powstającą aplikacją jest kluczowe dla stworzenia produktu zorientowanego na użytkownika.
  2. Ich spostrzeżenia mogą pomóc zweryfikować wstępne założenia i podjąć odpowiednie działania na czas.
  3. Prace przeprowadzane w formie szkiców i prototypów są szybsze i tańsze niż wprowadzanie ulepszeń na gotowym, zakodowanym rozwiązaniu.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak zastosować UX podczas przepisywania istniejącej aplikacji – sprawdź ten link.